For å redusere klimautslippene fra bygninger må renoveringstakten opp, og kostnadene ned. FoU-prosjektet Rezbuild utvikler et beslutningsstøtteverktøy som skal få flere til å velge ambisiøs energioppgradering.

WEBSITE